Έχω μια φίλη που το μυαλό της κινείται συνέχεια. Μια σε κεντρικούς δρόμους. Μια πιάνει αρτηρίες. Συχνά βρίσκεται σε μονοπάτια. Άλλοτε εύκολα. Πατημένα και περπατημένα. Άλλοτε δύσβατα. Την λένε Λίλα Καραγιάννη και είναι ζωγράφος. Πολλές φορές όμως… Και κυρίως όταν ένα μυαλό είναι πολύ δημιουργικό……