Άλλο θέλει το χέρι μου κι άλλο ποθεί το πόδι; Ναι, γιατί όχι; Ποτέ μου δεν μπόρεσα να καταλάβω προς τι αυτή η μανία να είναι τα νύχια των ποδιών στο ίδιο χρώμα με αυτά των χεριών.. Ή να είναι τα πάνω ή τα κάτω…