Σα τα ψέματα αλλά δεν είναι. Καμια φορά με θλίβει ο Απρίλιος γιατί με κάποιο τρόπο μου υπενθυμίζει πάντα ακριβώς αυτό. Μια ζωή σαν ψέματα αλλά δεν είναι. Ευτυχώς λοιπόν που όπως κάθε μήνα έχω την Ελένη από το Record House να ανακατευθύνει το μυαλό…