Μπορεί να μην έχει και μεγάλη σημασία. Αλλά από τώρα και για όλο το καλοκαίρι θα σας παρουσιάζω όσα δεν άντεξα να μην κάνω δικά μου.  Τα απαραίτητα μου υλικά αγαθά που χρειάζομαι (νομίζω) ώστε να διατηρήσω και με αυτό το τρόπο την καλή ψυχική…